• Durada: 1 any escolar
 • Estudis: PFI
Milà i Fontanals

Característiques:

Mòduls Formació Professional (615h)
 • Tècniques bàsiques de comercialització
 • Atenció al client
 • Preparació de comandes i venda de productes
 • Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques
 • Formació en centres de treball
 • Projecte integrat (transversal)
 • Formació bàsica de prevenció de riscos laborals
Mòduls Formació General (345h)
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Presencial
180h de pràctiques en empreses del sector
 • Auxiliar de dependent de comerç
 • Auxiliar d’animació del punt de venda
 • Auxiliar de promoció de vendes
 • Auxiliar administratiu comercial
 • Reposador
 • Preparador de comandes
 • Auxiliar de recepció i expedició
 • Auxiliar d’informació en establiments comercials
 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.