• Durada: 1 curs acadèmic
  • Estudis: Màster universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Enginyeria
1 curs (60 ECTS)
Presencial
Els postgraduats i postgraduades d’aquest màster seran experts, amb sortides professionals diverses, en l’àmbit de l’enginyeria del cuir: responsables d’R+D, responsables de producció/innovació en empreses del sector del cuir i en altres relacionades amb aquest sector, com ara empreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc.
  • Cal estar en possessió d’alguna titulació en enginyeria, llicenciatura en Química o altres llicenciatures de l’àmbit científic, diferents de la Química.