• Durada: 5 cursos acadèmics
 • Estudis: Grau universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Enginyeria i Empresa
5 anys (369 ECTS)
Presencial
Pràctiques obligatòries
 • Direcció d'empreses
 • Gestor d'equips multidisciplinaris
 • Responsable d'operacions i logística
 • Responsable de fluxos de materials i d'informació
 • Planificació estratègica i mercats globals
 • Responsable d'innovació de processos i productes
 • Gestió de màrqueting i vendes
 • Consultoria
 • Emprenedoria; etc.
 • Superar la prova d'accés a la universitat (PAU)
 • Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet
 • Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys