• Durada: 5 cursos acadèmics
 • Estudis: Grau universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Ciències de la Salut
5 anys (372 ECTS)
Presencial
Pràctiques obligatòries
Exercici de la professió de dietista-nutricionista i/o de fisioterapeuta en:
 • Nutrició clínica
 • Nutrició comunitària i salut pública
 • Restauració col·lectiva
 • Direcció esportiva
 • Atenció primària i serveis de fisioteràpia ambulatòria
 • Fisioteràpia domiciliària
 • Fisioteràpia hospitalària (hospital d'aguts, sociosanitari i hospital de dia)...
 • Centres residencials
 • Centres de dia
 • Superar la prova d'accés a la universitat (PAU)
 • Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet
 • Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys