• Durada: 4 cursos acadèmics
 • Estudis: Grau universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Ciències de la Salut
4 anys (240 ECTS)
Presencial
Pràctiques obligatòries
Exercici de la professió d’infermer o infermera en:
 • Centres hospitalaris
 • Centres mèdics
 • Centres d'assistència primària
 • Centres de salut mental
 • Centres sociosanitaris i residències geriàtriques
 • Centres educatius i docents
 • Centres de treball (salut laboral)
 • Centres esportius i recreatius
 • Superar la prova d'accés a la universitat (PAU)
 • Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet
 • Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys