• Durada: 4 cursos acadèmics
 • Estudis: Grau universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Enginyeria i informàtica
4 anys (240 ECTS)
Presencial
Pràctiques obligatòries
 • Farmacèutiques
 • Papereres
 • Petroquímiques
 • Laboratoris d’anàlisis químics, assajos i control de qualitat
 • Consultories i assessories
 • Administració pública
 • Industries d’alimentació, d’energia...
 • Superar la prova d'accés a la universitat (PAU)
 • Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet
 • Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys