El projecte WeSTEMEU és un programa d’Interreg Europe que té per objectiu final millorar la taxa de dones amb trajectòries acadèmiques i professionals en l’àmbit de les STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Té una durada de 4 anys (del 2023 al 2027) i també compta amb la participació d’institucions d’Irlanda, Grècia, Romania, Polònia i Lituània. És cofinançat amb els fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i té un pressupost total d'1,6M d'euros.

El projecte parteix de la detecció d'una bretxa de gènere en l'accés als sectors STEM i es proposa incidir-hi per millorar-ne els indicadors. El seu objectiu metodològic és la transferència de coneixements entre organismes d'àmbits diversos (institucions governamentals, universitats o centres d’innovació i recerca) per, a través d’un procés d’identificació i estudi de bones pràctiques, poder desenvolupar un coneixement d’estratègies i polítiques públiques per a la promoció dels àmbits STEM entre la població femenina. Les institucions que formen el programa volen aprofitar-se mútuament del coneixement tècnic de cada una d’elles per aplicar les pràctiques identificades als altres contextos involucrats. El projecte, que està liderat per l'Ajuntament d'Igualada, es basa en visites d’estudi in situ a cada institució sòcia participant. En aquestes visites de camp, cada soci compartirà les bones pràctiques identificades al seu context per fer-ne posteriorment un complet anàlisi i estudi compartit. Aquest anàlisi comptarà també amb l’assessorament de persones expertes en els àmbits competents. D'aquest treball n’acabarà resultant una base de dades a disposició de les institucions participants i s’obrirà a tots els organismes de la Unió Europea. Els resultats i conclusions finals del projecte es presentaran a Brussel·les l'any 2027.

Les institucions que participen del projecte són les següents:
 • Igualada City Council (ES) (Líder)
 • Lithuanian Innovation Centre (LT)
 • Computer Technology Institute & Press “Diophantus" (GR)
 • Rzeszow Regional Development Agency (PL)
 • Podkarpackie Region (PL)
 • Atlantic Technology University (IE)
 • Bucharest Regional Development Agency (RO)
 • Region of Western Greece (GR)
 • Ministry of Economy and Innovation (LT)
 • Ministry for Research, Innovation and Digitalization (RO)
 • Donegal County Council (IE)
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) (RO)