CFA Anoia

Som una escola pública adreçada a la formació permanent de persones adultes, normalment majors de 18 de anys, amb un horari flexible de tarda/vespre, que et permet obtenir una titulació oficial per enriquir els teus coneixements. Donem també l’oportunitat d’accedir a altres estudis dins el sistema educatiu i fer possible l’entrada al món professional i laboral.

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

 

Contacte i més informació

93 744 28 01
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
agora.xtec.cat/cfa-anoia

Més informació

Característiques:

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l'àmbit de la comunicació, el cientificotenològic i el social.
  • Semipresencial amb el suport de l'IOC
  • A distància per l'IOC
  • Batxillerat
  • Cicles formatius de grau mitjà
  • Preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior
  • Preparació per a les proves d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.
  • Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural que inicien la formació.
  • També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d'alt rendiment.
  • Excepcionalment, el director/a dels serveis territorials corresponents o el/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar, previ informe de la Inspecció d'Educació, la incorporació d'alumnes majors de 16 anys que no compleixen els requisits anteriors però en els quals concorren circumstàncies que els impedeixen assistir als centres educatius ordinaris o que no han estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.