• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Transport i manteniment de vehicles
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Formació en el centre de treball: 383 hores
Presencial
Pràctiques en empreses del sector d’automoció
 • Mecànic d’automòbils
 • Electricista d’automòbils
 • Mecànic d’equips Diesel
 • Instal·lador d’accessoris
 • Mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques
 • Mecànic de motocicletes
 • Mecànic de vehicles pesants
 • Electricista de vehicles pesants
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.