• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Tèxtil, confecció i pell
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Hores d'estada a l'empresa: 1.000 hores
Presencial
 • Matèries Tèxtils i Pell
 • Aplicació d'Aprests
 • Acabats Tèxtils
 • Preparació i Tintura
 • Estampació
 • Fabricació de Filatura i Teles No Teixides
 • Tècniques de Teixidura de Punt per Calada
 • Tècniques de Teixidura de Punt per Recollida
 • Tècniques de Teixidura de Punt per Ordit
 • Principis de Manteniment Electromecànic
 • Moda i Tendències
 • Processos de Patronatge i Confecció Industrial
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Formació Dual
 • Operador/a de màquines
 • Classificador/a de materials
 • Tècnic/a de tintura tèxtil
 • Tècnic/a acabador/a
 • Tècnic/a d'ennobliment tèxtil
 • Tècnic/a de tissatge, especialista en gènere de punt
 • Programador/a primer nivell CAD/CAM en teixits de punt
 • Patronista
 • Tècnic/a de confecció
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.