• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Administració i Gestió
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Formació en el centre de treball: 350 hores
Presencial
 • Comunicació Empresarial i Atenció al Client
 • Operacions Administratives de Compravenda
 • Operacions Administratives de Recursos Humans
 • Operacions Auxiliars de Gestió de tresoreria
 • Tècnica Comptable
 • Tractament de la Documentació Comptable
 • Tractament Informàtic de la Informació
 • Operacions Administratives de Suport
 • Empresa a l'aula
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Administració
 • Anglès
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en empreses del sector
 • Auxiliar administratiu o administrativa
 • Ajudant o ajudanta d'oficina
 • Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal
 • Administratiu o administrativa comercial
 • Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat o empleada d'atenció al públic
 • Empleat o empleada de tresoreria
 • Empleat o empleada en mitjans de pagament
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.