• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

2.000 hores (2 cursos acadèmics). Hores d’estada a l’empresa: 1.000 hores
Presencial
 • Química Aplicada
 • Mostreig i Operacions Unitàries de Laboratori
 • Proves Fisicoquímiques
 • Serveis Auxiliars en el Laboratori
 • Seguretat i Organització en el Laboratori
 • Operacions d'Anàlisi Química
 • Emmagatzematge i Distribució en el Laboratori
 • Tècniques Bàsiques de Microbiologia i Bioquímica
 • Assajos de Materials
 • Principis de Manteniment Electromecànic
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Fabricació de Paper i Cartró
 • Formació en Centres de Treball
Formació Dual
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques , cosmètiques i transformadores
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental (ex: depuradores)
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres d’investigació
 • Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos d'indústries papereres
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.