• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Informàtica i comunicacions
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Formació en el centre de treball: 350 hores.
Presencial
 • Muntatge i Manteniment d'Equips
 • Sistemes Operatius Monolloc
 • Aplicacions Ofimàtiques
 • Sistemes Operatius en Xarxa
 • Xarxes Locals
 • Seguretat Informàtica
 • Serveis de Xarxa
 • Aplicacions Web
 • Descobrim La Programació
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en empresa
 • Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet
 • Tècnic o tècnica de suport informàtic
 • Tècnic o tècnica de xarxes de dades
 • Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador o operadora de teleassistència
 • Operador o operadora de sistemes
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.