• Durada: 1 any escolar
 • Estudis: PFI
Escola Pia

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de:

 • Organització i dinamització d'activitats
 • Funcionament d'instal·lacions esportives

 

Contacte i més informació

93 803 27 00
www.epiaigualada.cat 

Més informació

Característiques:

Mòduls Formació Professional (615h)
 • Accés d'usuaris i organització de la instal·lació fisicoesportiva
 • Assistència en l'organització d'espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació fisicoesportiva
 • Operacions bàsiques de suport d’emergències en instal·lacions esportives
 • Primers Auxilis
 • Fonaments de les activitats físiques i esportives
 • Projecte Integrat
 • Formació
Mòduls Formació General (345h)
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Presencial
 • Saber estar
 • Higiene personal
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Acompanyar les persones usuàries en les instal·lacions esportives
 • Controlar les instal·lacions esportives i els seus accessos
 • Ajudar en l’execució d’activitats poliesportives
Auxiliar en organització i dinamització d'activitats i en el funcionament d'instal·lacions esportives.
 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.