• Durada: 1 any escolar
 • Estudis: PFI
Escola Pia

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de:

 • Operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles.
 • Operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració.
 • Assistir en els processos de servei i atenció al client

 

Contacte i més informació

93 803 27 00
www.epiaigualada.cat 

Més informació

Característiques:

Mòduls Formació Professional (615h)
 • Tècniques elementals del servei
 • Aprovisionament, preelaboració i conservació culinàries.
 • Elaboració culinària bàsica
 • Formació en centres de treball - FCT (180h)
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
Mòduls Formació General (345h)
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Presencial
 • Ajudant de cuina de restaurants i bars
 • Ajudant de cambrer de restaurants i bars
 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.