• Durada: 4 cursos acadèmics
 • Estudis: Grau universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Economia i empresa
4 anys (240 ECTS)
Presencial
Pràctiques obligatòries
 • Comptabilitat i auditoria
 • Fiscalitat
 • Finances
 • Internacionalització de l’empresa
 • Recursos humans
 • Direcció estratègica de l’empresa
 • Analista de mercats globals
 • Màrqueting
 • Emprenedoria, etc.
 • Superar la prova d'accés a la universitat (PAU)
 • Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet
 • Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys