• Durada: 4 cursos acadèmics
 • Estudis: Grau universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Enginyeria i informàtica
4 anys (240 ECTS)
Presencial
Pràctiques obligatòries
 • Disseny de processos
 • Optimització de la producció
 • Gestió de projectes
 • Six-sigma i millora contínua
 • Lean manufacturing
 • Desenvolupament de nous productes
 • Lideratge d’equips de treball multidisciplinaris
 • Gestió de la qualitat i del medi ambient
 • Gestió comercial i financera
 • Logística i gestió de la cadena de subministrament
 • Superar la prova d'accés a la universitat (PAU)
 • Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet
 • Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys