• Durada: 2 cursos acadèmics
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Comerç i màrqueting
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Formació en el centre de treball: 350 hores
Presencial
 • Dinamització del Punt de Venda
 • Processos de venda
 • Serveis d'Atenció Comercial
 • Tècniques de Magatzem
 • Venda Tècnica
 • Aplicacions Informàtiques per al Comerç
 • Formació i Orientació Laboral
 • Gestió de Compres
 • Gestió d'un Petit Comerç
 • Anglès
 • Comerç electrònic
 • Màrqueting en l'Activitat Comercial
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Sí, en empreses del sector.
 • Venedor o venedora
 • Representant comercial
 • Caixer reposador o caixera reposadora
 • Comerciant de botiga
 • Gerent de petit comerç
 • Tècnic o tècnica en gestió d'estocs i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d'expedició de mercaderies
 • Tècnic o tècnica en logística de magatzems
 • Tècnic o tècnica d'informació i atenció al client en empreses
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • O superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.