• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Electricitat i electrònica
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Hores d’estada a l’empresa: 1.000 hores
Presencial
 • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis
 • Infraestructures de Xarxes de Dades Microinformàtiques
 • Instal·lacions de Megafonia i Sonorització
 • Circuit Tancat de Televisió i Seguretat Electrònica
 • Equips microinformàtics
 • Instal·lacions Domòtiques
 • Instal·lacions de Radiocomunicacions
 • Instal·lacions Elèctriques Bàsiques
 • Electrònica Aplicada
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Administració
 • Anglès Tècnic
 • Formació en Centres de Treball
Formació Dual
 • Instal·lador o instal·ladora d'antenes o de sistemes de seguretat i de telecomunicacions en edificis d'habitatges
 • Tècnic o tècnica en xarxes locals i telemàtica
 • Tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment de xarxes locals
 • Instal·lador o instal·ladora de telefonia
 • Instal·lador o instal·ladora i muntador o muntador/a d'equips telefònics i telemàtics
 • Tècnic o tècnica en instal·lacions de so
 • Instal·lador o instal·ladora de megafonia
 • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
 • Tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment d'equips informàtics
 • Tècnic o tècnica en muntatge i manteniment de sistemes de radio fusió
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.