• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Administració i Gestió
Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics) Formació en el centre de treball: 350 hores.
Presencial
 • Comunicació i Atenció al Client
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial
 • Procés Integral de l'Activitat Comercial
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa
 • Ofimàtica i Procés de la Informació
 • Anglès
 • Gestió de Recursos Humans
 • Gestió Financera
 • Comptabilitat i Fiscalitat
 • Gestió Logística i Comercial
 • Simulació Empresarial
 • Formació i Orientació Laboral
 • Projecte d'Administració i Finances
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en empreses del sector administratiu i financer
 • Administratiu o administrativa d'oficina
 • Administratiu o administrativa comercial
 • Administratiu financer o administrativa financera
 • Administratiu o administrativa comptable
 • Administratiu o administrativa de logística
 • Administratiu o administrativa de banca i d'assegurances
 • Administratiu o administrativa de recursos humans
 • Administratiu o administrativa de l'administració pública
 • Administratiu o administrativa d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic o tècnica en gestió de cobraments
 • Responsable d'atenció al client
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.