• Durada: 1 any escolar
 • Estudis: PFI
Escola Pia

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de:

 • Auxiliar en una perruqueria i/o centre d’estètica
 • Atenció i preparació del client
 • Realitzar processos bàsics de: rentat del cabell, assecat, aplicació de tècniques de color, canvis de forma del cabell i estètica bàsica d’ungles i maquillatge.

 

Contacte i més informació

93 803 27 00
www.epiaigualada.cat 

Més informació

Característiques:

Mòduls Formació Professional (615h)
 • Preparació de l’entorn professional
 • Rentat i canvis de forma del cabell
 • Canvi de color del cabell
 • Tallada recta bàsica
 • Estilisme masculí bàsic
 • Estètica de mans i maquillatge social
 • Fonaments de màqueting i venda en imatge personal
 • Projecte integrat
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Formació en centres de treball - FCT (180h)
Mòduls Formació General (345h)
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Presencial
Auxiliar en perruqueries i centres d’estètica
 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.