Primer cicle d'educació infantil
(0-3 anys)

El primer cicle d'educació infantil és una etapa educativa preobligatòria. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.

 • Escola bressol municipal l'Espígol + VES-HI
 • Escola bressol municipal La Lluna + VES-HI
 • Escola bressol municipal La Rosella + VES-HI
 • Escola bressol municipal El Rusc + VES-HI

 

Segon cicle d'educació infantil
(3-6 anys)

El segon cicle d'educació infantil és una etapa educativa preobligatòria.

 

Educació primària
(6-12 anys)

L'educació primària és una etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics.

 

Educació secundària obligatòria
(12-16 anys)

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16.

 

Batxillerat

El Batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats per tal d'oferir itineraris personalitzats a l'alumnat.

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Els Cicles Formatius són estudis postobligatoris que capaciten per a l'exercici de diverses professions i tenen una durada de dos cursos acadèmics. 

 • Institut Badia i Margarit + VES-HI
 • Institut Milà i Fontanals + VES-HI
 • La Gaspar, Escola Municipal d'Art i Disseny + VES-HI

 

Estudis Universitaris

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l'exercici d'activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

 • Campus Universitari Igualada - UdL + VES-HI

 

Altres estudis

Igualada compta també amb centres que ofereixen altres estudis postobligatoris:

 • Centre de Formació d'Adults de l'Anoia + VES-HI
 • Escola - Conservatori de Música d'Igualada + VES-HI
 • Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada + VES-HI
 • Centre de Formació d'Adults de l'Anoia + VES-HI
 • Servei Local de Català d'Igualada + VES-HI
 • Estudi dell'ARTE + VES-HI
 • Espai d'Arts, Centre Educatiu de Dansa +VES-HI